APG

Over APG

Elke dag opnieuw werken we bij APG aan iets waar miljoenen Nederlanders ooit mee te maken krijgen of nu al mee te maken hebben: pensioen. APG streeft daarbij naar het realiseren van een zo goed mogelijk pensioen in een leefbare wereld voor alle deelnemers, werkgevers en pensioenfondsen. Samen werken we aan een duurzame toekomst waarin we niet alleen oog hebben voor welvaart, maar ook voor welzijn. Want voor ons gaat pensioen over mensen, over leven en samen leven. Zodat wij, onze ouders en onze kinderen een goed inkomen hebben. Nu, straks en later.

Als grootste pensioenuitvoerder van Nederland verzorgt APG het pensioen voor 4,7 miljoen deelnemers. APG verzorgt bestuursadvisering, vermogensbeheer, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. We werken voor pensioenfondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak, woningcorporaties, sociale werkvoorziening, medisch specialisten en architectenbureaus. APG beheert ruim 500 miljard euro pensioenvermogen. Met ongeveer 3.000 medewerkers werken wij vanuit Heerlen, Amsterdam, Brussel, New York, Hongkong, Shanghai en Beijing.

Meer informatie over werken bij APG of de traineeships.

About APG

Every day APG is busy with something that already concerns millions of Dutch people and one day will concern millions more: pensions. APG strives to provide a good pension in a livable world for all participants, employers and pension funds. Together we work on a sustainable future in which we do not only look at prosperity, but also at well-being. Because pensions are about people, life and how we live together. So that we, our parents, and our children can enjoy a good income. Today, tomorrow, and beyond.

As the largest pension provider in the Netherlands APG looks after the pensions of 4.7 million participants. APG provides executive consultancy, asset management, pension administration, pension communication and employer services. We work for pension funds and employers in the sectors of education, government, construction, cleaning, housing associations, sheltered employment organizations, medical specialists, and architects. APG manages over 500 billion euro in pension assets. With approximately 3,000 employees we work from Heerlen, Amsterdam, Brussels, New York, Hong Kong, Shanghai and Beijing.

More information about careers at APG or the traineeships.

Vacancies