Captin

Captin is dynamische Fintech met een rijke historie!  Wij zijn momenteel het grootste gereguleerde beursplatform van Nederland en werken hard om deze positie verder te verstevigen.

Captin is dé financiële specialist op het gebied van medewerkersparticipaties. Daarnaast exploiteren wij het ons innovatieve Captin Trading Platform. Wij zijn expert in het liquide maken van niet-liquide investeringen en als onafhankelijke partner brengen we vraag en aanbod van vermogen samen op ons platform.

Handelsplatform voor niet-beursgenoteerde financiële instrumenten

Voor niet-beursgenoteerde ondernemingen en fondsen exploiteert Captin een handelsplatform waardoor efficiënte en transparante handel in diverse financiële instrumenten mogelijk is. Beleggers, zoals familieleden, leden, medewerkers en derden worden daardoor in staat gesteld te participeren in het eigen vermogen (aandelen) of het vreemde vermogen (obligaties) van de uitgevende instelling. Ondernemingen en fondsen verkrijgen via het handelsplatform toegang tot de kapitaalmarkt en de mogelijkheid tot verhandeling van financiële instrumenten. De markt via Captin is flexibel in te richten op een manier die past bij de uitgevende onderneming of het fonds, zoals een aantal vaste handelsmomenten per jaar. Captin bedient ondernemingen en fondsen vanaf 5 mln. euro aan financiële instrumenten en voert het volledige operationele beheer uit.

Management- en medewerkersparticipatie

Voor ondernemingen die hun medewerkers financieel willen laten participeren in het kapitaal verzorgt Captin het volledige beheer van participatieregelingen voor management en medewerkers. Dit doet Captin voor beursgenoteerde ondernemingen en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Klanten van Captin belonen hun medewerkers met bijvoorbeeld aandelen of opties en/of geven medewerkers de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden te participeren in het eigen vermogen (aandelen) of het vreemd vermogen (obligaties) van de onderneming.

Captin B.V. beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming voor het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, het ontvangen en doorgeven van orders en het uitvoeren van orders. Captin staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en staat geregistreerd in het register van de AFM.

Vacancies