ValueMetrics

ValueMetrics richt zich op kennisdeling tussen woningcorporaties met kennisplatformen, dataanalyses en benchmarks. Onze diensten, producten en applicaties zijn primair gericht op ‘verbinding’ omdat wij geloven dat kennisuitwisseling en transparantie noodzakelijke aspecten zijn voor de corporatiesector, zodat de samenleving erop kan vertrouwen dat er ook over 50 jaar betaalbaar en duurzaam kan worden gewoond in de sociale sector. Daarom zorgen onze medewerkers ervoor dat:
• Corporaties kunnen leren van elkaar zodat ze het best zijn voorbereid op de nieuwe eisen die worden gesteld aan onder andere waarderen en assetmanagement;
• Besluiten over rendement en investeren worden genomen op basis van ratio;
• Vertrouwen in de corporatie is gebaseerd op transparantie en inzichtelijkheid.

We zijn informeel en professioneel. Leren van elkaar en de mogelijkheid om eigen expertises verder te ontwikkelen is waar wij voor staan. We vormen een hecht team dat georganiseerd is rondom data en kennis ten behoeve van onze opdrachtgevers. We zetten ons elke dag in om hen te helpen bij het verschil tussen succes en falen. Want hoewel wij een kenniscentrum zijn gericht op data, data-analyse en waarderingsadvies, realiseren we ons heel goed dat ons werk uiteindelijk gaat over de lange termijn betaalbaarheid en duurzaamheid van onze sociale woningvoorraad.

Bij ValueMetrics werk je vanuit Amsterdam voor woningcorporaties in heel het land. Naast hoogwaardige software & data analyse-oplossingen doen we ook adviesopdrachten en ondersteunen we woningcorporaties met de waardering van hun bezit.

Onze ambitie voor de toekomst is om nog meer hoogwaardige producten en diensten aan te bieden aan onze bestaande klanten en tevens ons marktaandeel binnen de vastgoedsector te vergroten. Om deze ambities te kunnen uitvoeren zijn wij altijd op zoek naar slimme, young professionals die graag in een klein team het beste uit zichzelf willen halen.

Maak kennis met ons en kijk op https://valuemetrics.nl

Vacancies