Onderzoeksopdracht ‘Platform Nederlandse kapitaalmarkt’

Stichting Capital Amsterdam/SCA (voor nadere info: www.capitalamsterdam.com), een kleine onafhankelijke stichting met als ideëel kerndoel om het maatschappelijke en economische belang van een goed functionerende openbare kapitaalmarkt in Nederland uit te dragen en te bevorderen, overweegt om ism andere partijen een platform rondom de Nederlandse kapitaalmarkt op te richten en heeft daarvoor voorlopige uitgangspunten uitgewerkt (bijlage op aanvraag).

Om bij relevante partijen de behoefte aan een dergelijk platform na te gaan en ook de mogelijkheden en de voorlopig door SCA vastgestelde uitgangspunten te toetsen en nader vast te stellen is in overleg met Barbara Baarsma besloten tot een verkennend onderzoek via de Universiteit van Amsterdam (UvA) en is deze onderzoeksopdracht opgesteld.

Opdrachtgevers

UvA (Arnoud Boot en Jeroen Ligterink) en SCA (Barbara Baarsma)

Wie zoeken we?

Een master student aan de UvA.

Onderzoeksvraag

Hoofdvraag:

Bestaat er (bij de beoogde deelnemers) behoefte aan een platform rondom de Nederlandse kapitaalmarkt, en zo ja, wat zijn dan de mogelijkheden en wat is dan mede gelet op eerdere initiatieven in Nederland en vergelijkbare initiatieven in het buitenland de gewenste invulling?

Deelvragen:

 • Welke initiatieven zijn er eerder geweest in Nederland en welke lessen kunnen we daaruit trekken voor het werkgebied, de opzet en invulling van het nieuwe platform?
 • Welke vergelijkbare initiatieven zijn er in de ons omringende landen en welke lessen kunnen we daaruit trekken voor het werkgebied de opzet en invulling van het Nederlandse platform?
 • Is er (bij de beoogde deelnemers) rondom de Nederlandse kapitaalmarkt behoefte aan een platform?
 • Welke wensen en voorkeuren bestaan er bij beoogde deelnemers – die positief staan tegenover het initiatief – tav de doelstellingen, de deelnemers, de inrichting/positionering en de activiteiten van het platform?
 • Zijn er kandidaat-deelnemers die samen met SCA als ‘founding father’ van het platform willen optreden?

Eindproduct en methode

Eindproduct: Een eindrapport dat (minimaal) de volgende onderdelen bevat:

 • Een beschrijving van de behoefte en haalbaarheid (en indien aanwezig)
 • Een advies over de invulling van het platform
 • Een advies/plan van aanpak m.b.t. de vervolgstappen.

Methode: Deskresearch en interviews

Meer informatie

 • Begeleiders:
  • UvA: Barbara Baarsma
  • SCA: Petri Hofste/Joost van der Does de W./Cherelt Kroeze
 • Planning: Start bij voorkeur najaar 2020. Nader af te stemmen met UvA/Barbara Baarsma.
 • € 5.000 (tbv evt. kosten en stagevergoeding )

Do not wait any longer and apply now for the vacancy! See the button below and continue the application process.