|

What is it like to work at ABN AMRO?

Hoofdkantoor abnamro gustav mahlerlaan amsterdam juni 2012

Afgelopen maand interviewden Jenny en Noa van het FSA bestuur Juna Dingemanse over haar ervaring als Associate in Group Strategy bij ABN AMRO.  

Zou je ons iets over jezelf en je studieachtergrond kunnen vertellen? Is er een vereiste studieachtergrond nodig om bij ABN AMRO te werken?

“Ik ben Juna (25 jaar) en heb een master economie gevolgd aan de UvA, met de focus op macro-economie. Toevallig ben ik zelf ook lid geweest van de FSA in die tijd en heb ik de Governmental Economics Tour georganiseerd. Dit vond ik een erg leerzame ervaring waar ik ook een aantal vrienden aan over heb gehouden! Nu werk ik sinds februari bij ABN AMRO als  Associate in Group Strategy . Voor mijn functie is een economische studieachtergrond handig, maar niet een vereiste. Het is wel belangrijk dat je goed overweg kan met data. Het belangrijkste is natuurlijk dat je interesse hebt in datgene waar je in wil werken.”

Waarom heb je gekozen om te werken bij ABN AMRO?

“Ik wilde graag bij een bank werken, omdat ik het een mooie combinatie vind van macro-economie – wat ik heb gestudeerd – en het bedrijfsleven. Ook vind ik het heel interessant dat een bank super complex is.  ABN AMRO opereert in verschillende client units, zoals personal & business banking, corporate banking, en wealth management . Al die verschillende client units hebben ook verschillende producten die allemaal een ander soort prijs hebben. Verder voeren banken een belangrijke dienstverlening uit in de maatschappij.

Aangezien ik strategie interessant vind, heb ik ook gekeken naar strategie consultancy bedrijven. ABN AMRO trok mij het meeste, omdat het meteen als een fijne werkplek voelde. Uiteindelijk vond ik deze specifieke functie bij ABN AMRO het beste bij mij passen.”

Wat houdt je huidige rol als Associate Group Strategy at ABN AMRO Bank N.V. bij ABM Amro precies in?

“In de financiële wereld vinden er allemaal grote veranderingen plaats. Voorbeelden hiervan zijn digitalisering, klimaatverandering, en veranderende klantverwachtingen. Dit zijn trends waar een bank proactief op moet reageren om zich te kunnen positioneren voor de toekomst. Dit is precies waar wij als Group Strategy aan te pas komen. Wij analyseren outside trends en adviseren de bank waar op in te springen. Dit doen we bijvoorbeeld door het bedenken van nieuwe business modellen en het analyseren van in-organische groei mogelijkheden door M&A. Ook helpen we de banken met het implementeren van de plannen. Dit wil zeggen dat als we een nieuwe propositie bedacht hebben, we dan ook bedenken hoe we dit naar de markt gaan brengen.”

Je werkt op de afdeling Strategy & Innovation, heb je ook andere afdelingen, business lines of subsidiaries overwogen?

“Toen ik nog studeerde vond ik een bank interessant, maar ik wist niet welke onderdeel van de bank ik precies leuk vond. Ik heb eerst gesolliciteerd bij de Global Market Traineeship van ABN AMRO. Tijdens het gesprek kwam ik er samen met ABN AMRO achter dat dit traineeship te operationeel is voor mij.  Zij zagen mij meer in een analytische rol (group economics of beleid). Het werk in Group Strategy bevalt mij echt heel goed, omdat je een helikopter view hebt over de hele bank.”

Met wat voor soort projecten ben je momenteel bezig?

“Hier kan ik niet zo heel veel over zeggen. We kijken bijvoorbeeld naar trends omtrent rente stijgingen en de implicaties daarvan. Het is allemaal heel data gedreven en je werkt samen met verschillende onderdelen van de bank.”

Met hoeveel mensen in je team ben je met een project bezig en hoelang duurt een project gemiddeld? Hoe verdeel je je tijd?

“Dit is best wel verschillend, want het ligt eraan hoe groot een project is. Meestal werk je met 2, 3, of 4 man. Dit team bestaat dan vaak uit een senior, iemand er tussen in, en een junior. Ook de tijdsduur van een project is heel verschillend. Het ene project duurt een halfjaar en andere projecten zijn super ad hoc en kort. Ik denk dat de gemiddelde projectduur 2 maanden is. Het is ook vooral heel leuk dat je je voorkeuren qua projecten kan aangeven, daardoor leer je veel verschillende aspecten van de bank kennen. 

Ik heb zelf nu één groot project en werk nog aan een kleinere presentatie hiernaast. Je begint vaak met één project, omdat je in het begin nog veel moet leren over de hele bank. Je moet de structuur van de bank begrijpen, nieuwe termen en afkortingen verstaan, en het hele financiële systeem kennen. Gelukkig biedt de ABN AMRO veel trainingen aan en krijg je tijd om dit te leren. Er wordt een career development plan aangeboden, waar je de ruimte krijgt om trainingen te volgen. Sommige onderdelen heb je natuurlijk wel gehad op je studie, maar het is altijd fijn om je geheugen even op te frissen.”

Wat vind je zo leuk aan je baan bij ABN AMRO?

“Het gevoel dat ik vanaf moment één kreeg toen ik binnenkwam is nooit meer weggegaan. De onboarding was erg goed geregeld en ze besteden veel tijd aan het bedrijf te vernieuwen, ook wat betreft inclusiviteit. Ook tijdens de onboarding werden er mooie presentaties over diversiteit gegeven.

De bedrijfscultuur is heel fijn. ABN AMRO is erg open en je krijgt snel meer verantwoordelijkheden. Ze helpen je goed het bedrijf te leren kennen en creëren een prettige werksfeer. Op donderdagen hebben we vaak leuke borrels. Ook krijgen we 1x per maand een update vanuit een team binnen de afdeling. Hier komt een team vertellen wat ze die maand hebben gedaan. Op die manier voel je je echt verbonden met de hele afdeling en niet alleen met je eigen team. Daar leer je ook veel van.”

Merk je het verschil tussen werken en studeren erg?

“De overgang van studeren naar werken heb ik als vrij gemakkelijk ervaren. De master economie was best pittig en ik studeerde vaak tot laat in de avond. Op het moment dat je gaat werken neemt die constante druk in de weekenden vooral erg af, waardoor je dan echt vrij hebt. Wel heb ik nog moeite met het inplannen van vakantiedagen. Als student ga je soms meerdere keren per jaar op vakantie of je boekt een spontaan tripje. Nu moet je dat wel meer plannen, daarom ben je er bewuster en langer van tevoren mee bezig.”

Hoe is de bedrijfscultuur binnen ABN AMRO? Merk je heel erg een hiërarchie?

“Er is een duidelijke hiërarchie qua structuur binnen ABN AMRO, maar zo voelt het in de praktijk niet. Als junior wordt je zoveel mogelijk betrokken, en mag je vaak aansluiten bij interessante vergaderingen. Je voelt je niet bezwaard om vragen te stellen, er wordt juist vaak de nadruk gelegd op het belang hiervan. Ik vind het wel fijn dat er een soort hiërarchie is, zodat je weet aan wie je je vragen kunt stellen. Het teamgevoel is groter dan hiërarchie. Er is dus wel hiërarchie, maar het is vooral een team die samenwerkt.”

Kan je iets meer vertellen over de traineeship van ABN AMRO waarvoor je in eerste instantie solliciteerde?

“Ik heb zelf uiteindelijk geen traineeship gedaan. Je zou kunnen zeggen dat mijn functie in het verlengde ligt van een traineeship qua afwisseling in de werkzaamheden, omdat je meekijkt binnen de hele organisatie.  Strategy & Innovation heeft geen eigen traineeships, maar deze afdeling is wel altijd op zoek naar nieuwe werknemers, zeker mensen met een technische achtergrond. Binnen Group Strategy zijn we ook altijd opzoek naar goede stagiairs Qua studieachtergrond is het fijn als je affiniteit hebt met strategie consulting en/of de financiële wereld, het hebben van al een relevante stage is een pre! Mocht je interesse  in of vragen hebben over een stage bij Group Strategy kan je een mailtje sturen naar [email protected]@.com.”

Wat zijn de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen ABN AMRO?

“Bij ABN AMRO zijn er veel trainingsmogelijkheden. Je hebt zowel een persoonlijk trainingsbudget als een budget voor het hele team. Er zitten trainingen verbonden aan ieder career development plan. Maar als je een bepaald onderwerp interessant vindt heb je de ruimte om daarover een training binnen of buiten de bank te volgen.”

Hoe verliep jouw sollicitatieprocedure? En heb je nog tips voor studenten die starten met het sollicitatie proces bij ABN AMRO?

“In het initiële sollicitatie proces moest ik een goede motivatiebrief schrijven. Verder kreeg ik een toets met problem solving vragen en een case die ik moest oplossen. Ook heb ik een persoonlijk gesprek gehad. Middels een persoonlijkheidstest kwamen we er samen achter dat ik inderdaad geschikt zou zijn voor een strategische rol. Een tip die ik iedere sollicitant mee wil geven is dat het oefenen van cases belangrijk is in je voorbereiding. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de FSA LinkedIn community. Je hebt namelijk zoveel studenten die met hetzelfde bezig zijn, waardoor je makkelijk een partner vindt om mee te sparren.  Ook is het goed dat je begrijpt wat het werk inhoudt en wat voor bedrijf je wilt gaan werken. Je kan bijvoorbeeld een koffietje drinken met iemand die daar werkt, maar ook goed de website en het jaarverslag bekijken. Ook is het belangrijk om van de voornaamste trends en ontwikkelingen op de hoogte te zijn in de sector waar je solliciteert. Tijdens het gesprek zelf is het altijd essentieel dat je geïnteresseerd overkomt. Stel dus vooral veel vragen. Hoe meer vragen jij stelt, hoe minder de interviewer de kans krijgt om moeilijke vragen te stellen. Let op, hou dit wel natuurlijk. En als ze een moeilijke vraag stellen, wees dan niet bang om deze te proberen te beantwoorden en laat je vooral niet uit het veld slaan. Uiteindelijk zullen ze altijd vragen stellen om je te testen.”

4e962ad4 42f6 419f b3c9 ff57d1399c11 1 201 a 1 1
Juna Dingemanse

Waar zie je jezelf over een aantal jaar? Hoe ziet je toekomst er binnen ABN AMRO uit?

“Ik blijf nog wel even bij Group Strategy, want er zijn nog enorm veel interessante projecten om te doen. Door dit werk krijg je een helikopterview van de werkzaamheden bij ABN AMRO. Hierdoor weet je na een aantal jaar ervaring veel beter wat je nou echt interessant vindt. Strategie of toch of een specifieke client unit? De tijd zal het leren.”

English

Last month, Jenny and Noa from the FSA Board interviewed Juna Dingemanse about her experience as an Associate in Group Strategy at ABN AMRO.

Could you tell us something about yourself and your study background? Do you need a specific study background in order to work at ABN?

“I am Juna (25 years old) and have a master’s degree in economics from the UvA, with a focus on macroeconomics. Coincidentally, I was also a member of the FSA at the time and organised the Governmental Economics Tour. This was a very instructive experience that has left me with a number of friends! I have now been working at ABN AMRO as an Associate in Group Strategy since February. A background in economics is useful for my job, but not a requirement. It is important that you are good with data. The most important thing, of course, is that you’re interested in what you want to work in.”

Why did you choose to work at ABN AMRO

“I wanted to work for a bank because I think it’s a good combination of macroeconomics which I studied – and business. I also think it’s very interesting that a bank is super-complex. ABN AMRO operates in different client units, such as personal & business banking, corporate banking and wealth management. All those different client units also have different products that all have a different price. Furthermore, banks perform an important service in society.

Since I find strategy interesting, I also looked at strategy consultancy companies. ABN AMRO attracted me the most, because it immediately felt like a nice place to work. In the end, I found that this particular job at ABN AMRO suited me best.”

What exactly does your current role as Associate Group Strategy at ABN AMRO Bank N.V. entail?

“The financial world is undergoing major changes. Examples are digitisation, climate change and changing customer expectations. These are trends that a bank must respond to proactively in order to position itself for the future. This is exactly where we come in as Group Strategy. We analyse outside trends and advise the bank on how to respond. We do this, for example, by coming up with new business models and analysing in-organic growth opportunities through M&A. We also help the banks to implement the plans. This means that if we have thought up a new proposition, we also think up how to bring it to the market.”

You work in the Strategy & Innovation department, have you considered other departments, business lines or subsidiaries?

“When I was a student, I found a bank interesting, but I didn’t know which part of the bank I liked exactly. I first applied for the Global Market Traineeship of ABN AMRO. During the interview, I found out together with ABN AMRO that this traineeship was too operational for me.  They saw me more in an analytical role (Group Economics or Policy). I really like working in Group Strategy because you have a helicopter view of the entire bank.”

What kind of projects are you currently working on?

“I can’t say very much about this. For example, we are looking at trends in interest rates and the implications of this. It is all very data driven and you work together with different parts of the bank.”

With how many people in your team are you working on a project and how long does a project take on average? How do you divide your time?

“This is quite different, because it depends on how big a project is. Usually you work with 2, 3 or 4 people. This team then often consists of a senior, someone in between, and a junior. The duration of a project is also very different. Some projects last six months and others are very ad hoc and short. I think the average project duration is 2 months. It is also especially nice that you can indicate your preferences in terms of projects, so you get to know many different aspects of the bank. 

I now have one large project and am still working on a smaller presentation. You often start with one project, because you have to learn a lot about the bank in the beginning. You have to understand the structure of the bank, new terms and abbreviations, and the entire financial system. Fortunately, ABN AMRO offers a lot of training and you get time to learn this. A career development plan is offered, in which you are given the opportunity to follow training courses. Of course, you’ve already learned some of these things at university, but it’s always nice to refresh your memory.”

What do you like about your job at ABN AMRO?

“The feeling I got from the moment I arrived has never left me. The onboarding was very well organised and they spend a lot of time innovating the company, also in terms of inclusiveness. Also during the onboarding, there were great presentations about diversity.

The corporate culture is very nice. ABN AMRO is very open and you quickly get more responsibilities. They help you get to know the company well and create a pleasant working atmosphere. We often have fun get-togethers on Thursdays. Once a month, we also receive an update from a team within the department. Here, a team comes and tells us what they have done that month. That way, you really feel connected with the entire department and not just with your own team. You also learn a lot from this.”

Do you really notice the difference between working and studying?

“I found the transition from studying to working quite easy. Master’s in Economics was quite tough and I often studied until late in the evening. When you start working, the constant pressure in the weekends decreases a lot, so you really have time off. I still have trouble planning my holidays, though. As a student, you sometimes go on holiday several times a year or you book a spontaneous trip. Now you have to plan it more, so you’re more conscious and work on it longer in advance.”

What is the corporate culture like at ABN AMRO? Do you notice a strong hierarchy?

“There is a clear hierarchy in terms of structure at ABN AMRO, but it doesn’t feel that way in practice. As a junior you’re involved as much as possible, and you’re often invited to attend interesting meetings. You don’t feel encumbered to ask questions; on the contrary, the importance of doing so is often emphasised. I like the fact that there is a sort of hierarchy, so that you know who to ask your questions. The team feeling is greater than hierarchy. So there is a hierarchy, but it is mainly a team that works together.”

Can you tell us more about the traineeship at ABN AMRO for which you initially applied?

“I didn’t do a traineeship in the end. You could say that my role is an extension of a traineeship in terms of the variety of work, because you look at the whole organisation. Strategy & Innovation does not have its own traineeships, but this department is always looking for new employees, especially people with a technical background. Within Group Strategy, we are also always looking for good trainees. In terms of study background, it is nice if you have an affinity with strategy consulting and/or the financial world; having done a relevant internship is a plus! If you are interested in or have any questions about an internship at Group Strategy, please send an e-mail to [email protected]@.com.”

What are the learning and development opportunities at ABN AMRO?

“There are many training opportunities at ABN AMRO. You have both a personal training budget and a budget for the whole team. There are training courses attached to each career development plan. But if you find a particular subject interesting, you’re free to follow a training course on it, either inside or outside the bank.”

How did your application process go? And do you have any tips for students starting the application process at ABN AMRO?

“In the initial application process, I had to write a good cover letter. I also had to take a test with problem-solving questions and solve a case. I also had a personal interview. By means of a personality test, we found out together that I would indeed be suitable for a strategic role. A tip I would like to give every applicant is that practising cases is important in your preparation. You can do this, for example, by using the FSA LinkedIn community. You have so many students who are doing the same thing, which makes it easy to find a partner to spar with.  It is also good that you understand what the job entails and what kind of company you want to work for. For example, you can have a coffee with someone who works there, but also have a good look at the website and the annual report. It is also important to be aware of the main trends and developments in the sector you are applying for. During the interview itself, it is always essential that you appear interested. So be sure to ask lots of questions. The more questions you ask, the less the interviewer will have the opportunity to ask difficult questions. Be sure to keep this natural. And if they ask a difficult question, don’t be afraid to try and answer it and don’t let yourself be put off. In the end, they will always ask questions to test you.”

Where do you see yourself in a few years’ time? What does your future at ABN AMRO look like?

“I’ll stay with Group Strategy for a while, because there are still so many interesting projects to be done. This work gives you a helicopter view of the work at ABN AMRO. After a few years’ experience, you’re much better equipped to decide what you’re really interested in. Strategy or a specific client unit? Time will tell.”

Back to overview