|

What is it like to work at Deloitte?

Deloitte

————- ENGLISH FOLLOWS AFTER DUTCH————-

Deze week praat ik, Alexandra van de FSA Marketing Commissie, voor onze blog met de Rotterdamse Hester Wiarda (29). Vandaag neemt ze me mee in haar werkpauze. Tijdens een wandeling in het Westerpark vertelt ze hoe het is om te werken als Change Management Consultant bij Deloitte.

Hoe is je dag tot nu toe?
Goed, druk! Het is wel even lekker om naar buiten te kunnen tussen het werk door, vandaar mijn keuze voor het westerpark in plaats van zoom in je woonkamer.

Hebben jullie het druk momenteel? En is het drukker of rustiger geworden i.v.m. de huidige situatie rondom Covid-19?
Ja, deze periode is het altijd erg druk voor de consultancy. De vraag naar support op het gebied van Change Management is het laatste jaar wel gestegen; wij zijn nu zoals ze dat noemen ‘uitverkocht’. En de manier van communicatie met de klant is veranderd door de maatregelen, maar de inhoud van onze projecten en hoe we te werk gaan, is hetzelfde gebleven. Alhoewel, elk project is natuurlijk weer anders en dat maakt het werk ook zo leuk.

Even over jezelf, wat heb je gestudeerd?
Ik heb psychologie gestudeerd op University College in Utrecht en ik ben tijdens die bachelor op exchange gegaan naar Zuid-Afrika. Daarna heb ik in Amsterdam een master Sport & Performance Psychologie gedaan. Ik heb toen een afstudeerstage gedaan als career coach in het onderwijs op het ROC Amstelland. Daarnaast heb ik in Amsterdam een fulltime bestuursjaar bij AIESEC gedaan, als vice-president van de incoming exchanges in een team van 10 mensen.

Waarom heb je gekozen voor deze master?
Goede vraag is dat eigenlijk hè? Psychologie vind ik heel leuk en ik vind sport een hele mooie metafoor om te kijken naar vraagstukken zoals: hoe doe je het als individu? En hoe doe je het in een team, om te presteren? Het is interessant om te zien wat een mind-set met iemands sportiviteit kan doen, en andersom ook. Wat je van jezelf kan leren als je nieuwe ervaringen opdoet, door bijvoorbeeld te gaan klimmen.

Hoe kwam je daarna bij Consultancy terecht?
Ik wilde in een omgeving werken, die ambitieus is en waarin ik veel kan leren van de mensen om me heen. Maar ook een omgeving waarin ik de vrijheid krijg om te leren en te falen, want dat mag ook. En wat mij trok, is toch de selling point van Consultancy; dat je veel verschillende dingen kan zien en doen in verschillende omgevingen. Daardoor kan je jezelf uitdagen en testen hoe snel je een situatie van een nieuwe omgeving kan inschatten. Ik wilde graag een sensitiviteit ontwikkelen voor mensenkennis in een organisatie en daarom koos ik voor Change Management. De wereld bestaat uit heel veel organisaties, waarin heel veel mensen samen werken. Als we kunnen zorgen dat die organisaties op de juiste manier zijn georganiseerd, zodat die mensen daar op een gezonde en fijne manier kunnen werken, dan draag je zo bij aan een gezonde maatschappij.

Waarom heb je specifiek gekozen voor het bedrijf Deloitte?
Ik heb gesolliciteerd bij Deloitte omdat de bedrijfscultuur mij persoonlijk trok. Ik had op een gegeven moment het proces lopen bij 1 of 2 bedrijven en ik koos voor Deloitte omdat je er in een team zit, waarin veel kan leren van iemand die er langer werkt. Daarbij wordt je als starter, als Business Analist, veel vrijheid en verantwoordelijkheid gegeven vanaf moment 1.

Heb je nog tips voor het sollicitatie proces?
Denk echt goed na over de basisvragen; waarom wil jij dit echt? Wat wil jij nou echt leren? Wat zie jij in die organisatie wat goed bij je past? Je moet goed weten in welk groter geheel je je zult bevinden, en de wereld waarin je gaat werken.

Jij bent aangenomen, wat gaaf! Hoe heb je jouw eerste 2 jaar bij Deloitte ervaren?
Als je wordt aangenomen, word je Business Analist, en dan gaan ze er wel vanuit dat je iets kan. Dat vertrouwen in jou als persoon is heel fijn, want daardoor houden ze je niet klein en kan je snel groeien. Gemiddeld blijf je twee jaar op een bepaald level. Wanneer je 2 jaar als Business Analist hebt gewerkt en goed presteert, kun je doorgroeien tot Consultant. Het werk of takenpakket zelf verandert dan niet heel erg, want als Business Analist mag je al heel veel doen en heb je al redelijk wat klantencontact. Ik heb recent promotie gemaakt naar Consultant en wat je merkt, is dat nu je meer ervaring hebt en daardoor sneller begrijpt wat er te doen staat bij een project. Je kan op een ander niveau meedenken en daardoor gaat het werk sneller.

Welke persoonlijke skills vind je belangrijk bij jouw werk?
Zelfreflectie is heel belangrijk, zeker in deze wereld waar er wel veel van je gevraagd wordt. Dan moet je jezelf goed afvragen: vind ik het leuk of niet? En daarin je grenzen aangeven. Dat zou ik allemaal belangrijk vinden. En last, but not least: vragen stellen en luisteren.

Wat doet een Change Management Consultant?
Een Change Management Consultant helpt bedrijven om met verandering om te gaan, en de mensen mee te nemen in die verandering. Het doel waar het bedrijf naartoe wil, waar ze bijvoorbeeld volgende week willen staan, daar moet jij richting aan geven. Je bepaalt het doel niet, maar je denkt praktisch na over hoe het doel bereikt kan worden. Het doel, vaak al bekend, moet je wel begrijpen om te zien waar de problemen liggen en hoe het bedrijf er kan komen. Je leert de juiste vragen te stellen aan de klant om probleem goed te begrijpen, dus analytisch vermogen wordt goed getest. Maar het leuke van Change Management is dat het is ook analytisch vermogen vergt op menselijk niveau. Vraagstukken zoals: wat hebben mensen in een organisatie nodig? Welke problemen spelen er op menselijk vlak?

Is dat het bruggetje tussen jouw passie voor Psychologie en Consultancy?
Ja het gaat erom: welke triggers hebben mensen nodig om te veranderen? Hoe kun je behoefte achter bepaalde verandering begrijpen, bepaald gedrag stimuleren? Je leert vragen naar de behoefte die er binnen de organisatie heerst, maar niet beantwoord wordt. Zonder mensen kun je ook geen organisatie runnen.

Wat vind je leuk aan je werk en wat minder?
In de 2 jaar dat ik er werk, heb ik gemerkt dat ik veel verschillende projecten heb gedaan, bij verschillende bedrijven met verschillende problemen. En dat vind ik zo leuk aan mijn werk! Natuurlijk is het ene project leuker dan het andere, en is een persoonlijke voorkeur die voor iedereen anders is denk ik. Zo kan je bijvoorbeeld een opdracht doen van 8 weken bij een organisatie, maar het kan ook zijn dat je een jaar op een project zit. Zo kun je toch een beetje proeven hoe het er bij een bedrijf aan toe gaat en daar relatief snel resultaat creëren. Dat vind ik heel mooi.

Mensen vragen zich weleens af waarom bedrijven zulke projecten outsourcen. Denk je dat bedrijven het ook zelf zouden kunnen?
Het is afhankelijk van de opdracht welke expertise er nodig is. Soms hebben bedrijven simpelweg niet de tijd of de juiste mensen. Vaak kunnen we die extra kwaliteit leveren door onze ervaring en expertise, maar ook door een objectieve blik. Dit heeft te maken met het feit dat je van buiten naar binnen kijkt en je niet gehinderd wordt door interne politiek, systemen of processen. Kortom: de bedrijven hebben voor een korte periode die extra kracht nodig om uit te denken hoe ze een transformatie of een doel gaan bewerkstelligen en daar helpen wij met onze expertise bij.

Waar zie je jezelf over 5 jaar?
Ik wist 2 jaar geleden nog niet eens dat ik hier zou staan. Toen ik begon dacht ik: misschien wil ik over 2 jaar wel weer een nieuwe uitdaging. Nu denk ik: oh, ik merk toch wel dat ik hier heel veel kan leren. Dus ik blijf zeker nog wel eventjes. Ik denk minimaal 3 jaar. Het 5 jaren plan hoef ik eigenlijk nog niet uitgestippeld te hebben, want je kan met deze functie en ervaring zoveel kanten op.

————- ENGLISH TRANSLATION————-

This week, I (Alexandra from the FSA Marketing Committee) am talking to Hester Wiarda (29) from Rotterdam. During her lunch break, we stroll through the Westerpark and she tells me about her job as a Change Management Consultant at Deloitte.

How is your day so far?
Good, busy! It’s nice to go for a walk in between work, that is why I preferred doing this interview over a walk through the Westerpark, rather than through Zoom from the living room.

Can you tell me something about your educational background?
I did my bachelors in Psychology at the University College in Utrecht, during which I went on an exchange to South-Africa. After my bachelors, I got a master degree in Sport & Performance Psychology in Amsterdam. I did a graduate internship as a career coach at the ROC Amstelland. In addition, I did a full-time board year at AIESEC, fulfilling the role of vice-president of incoming exchanges within a team of 10 people.

Why did you choose to do this master?
Good question! I like psychology and I think that sports are a great metaphor in questions such as; how one performs as an individual and how one performs in a team. It’s interesting to see what a mind-set can do to a person’s sports performances, and the other way around. I find it interesting how you learn things about yourself when trying new things, such as climbing.

What made you want to work in Consultancy?
I wanted to work in an ambitious environment, in which I can learn from the people around me. But also in an environment in which one has the freedom to learn and to fail, because that is allowed. What intrigued me is the selling point of Consultancy; that you can see and experience many different things in different environments. I wanted to develop a sensitivity for knowledge on human capital in an organization and therefore I chose for Change Management. The world is made up of many organizations, in which many people work together. If we can make sure that these organizations are organized in the right way, and that employees can collaborate in a good and healthy way, this could contribute to a sound society.

Why did you choose for the company Deloitte?
I applied for Deloitte, because the corporate culture personally appealed to me. At the time, I had one or two application processes going on. I chose to work at Deloitte because of the teams, in which you can learn from people with experience. Furthermore, as a starter, as a Business Analyst, the company gives you a lot of freedom and responsibility from the start.

Do you have any advice regarding the application process?
Think about the basic questions; why do you want to work here? What would you like to learn? Why do you think the organization fits in with your personal ambitions? You have to be familiar with the bigger picture and the environment in which you will be working.

And you got a job offer for the position, cool! How did you experience your first two years at Deloitte?
First, you become a Business Analyst. And from moment you get hired, they assume that you have certain capabilities. That faith in you, as a person, is pleasant and it enables you to grow. After working as a Business Analyst for two years, you can develop yourself to become a Consultant. Then, the tasks do not change a lot. As a Business Analyst you already have a lot of responsibilities and quite some contact with clients. I was recently promoted to Consultant and what I noticed is that these two years of experience, enhances understanding of what actions a project requires from me. Having experience, enables you to think at a different level and to work more efficiently.

What does a Change Management Consultant do?
As a Change Management Consultant, you help companies to deal with change processes and to guide their people through this process. You have to give direction to the goals to for which the company is aiming. You don’t set the goal, but you practically think about how the company can reach the particular goal. However, you have to understand the (known) goal, in order to investigate and identify the problems that the company might encounter. You learn to ask clients the right questions in order to understand their problems, through which your analytical abilities are challenged. What I enjoy about change management, is that it also requires analytical capabilities on a human level. Issues such as, what the people within the organization need, and which problems the organization encounters at a human capital level. That is what I focus on.

What do you like about your job and what aspects do you like less?
Over these past two years at Deloitte, I have worked for many different companies on different projects, which involved different things. That is what I like about my job! Of course, you can’t (and don’t have to) like all projects equally. This is a personal preference, which I think can be different for everyone. For instance, you might do a project of 8 weeks, but you can also do a project that lasts a year. During this period you get an impression of an organization and you can generate results relatively quickly. I think that is great!

What is the reason that companies outsource these change projects? Do you think companies are able to do it themselves?
It depends on the project what expertise is needed. Some companies simply don’t have the time or expertise in the field. Often, we can also deliver higher quality, through our experience and objective view on the issue, but also because we are not tied to the organization or internal politics, systems and processes. These companies may need extra human resources on a short term, to effectuate a transformation or goal, which we facilitate with our expertise.

Where do you see yourself in 5 years?
2 years ago I did not even know that I would fulfill this position today. As I started, I thought: ‘I am going to work here for two years and then I might look for another challenge.’ Now that I know that I can learn so much more here, I will certainly stay for a while. I am thinking of staying for a minimum of 3 years. Actually, I do not think I need to have a 5-year plan figured out, as this position and experience allows you to grow in many directions.

Back to overview