|

What’s it like to work at: KPMG Deal & Growth Strategy? 

Groepsfoto 380x200

What’s it like to work at KPMG Deal & Growth Strategy?  

Deze week interviewde de FSA Maaike Zwiers en Sara van der Laan beide werkende bij KPMG Deal & Growth Strategy. Sara van der Laan volgde een Bachelor Economie en Bedrijfskunde aan de UvA waarna ze vervolgens een Master Corporate Finance heeft gevolgd. Tijdens haar Master heeft ze als commissie lid deelgenomen aan het Research Project van de FSA. Sara werkt nu 2.5 jaar voor KPMG en is na haar Deals traineeship aan de slag gegaan bij Deal & Growth Strategy. Maaike Zwiers werkt ruim 9 jaar voor KPMG en is moeder van twee jonge kindjes. Ze begon als student geneeskunde aan de VU, maar na twee jaar besloot ze dat geneeskunde toch niet voor haar was weggelegd en vond ze haar passie in een bachelor Economicsand Business Economics. Later volgde ze een Master Accountancy & Control. Ook Maaike heeft als commissie lid deelgenomen aan het FSA Research Project. Tijdens de laatste fase van haar Master schreef ze haar scriptie bij KPMG. 

Was de keuze voor KPMG voor jullie voor de hand liggend?

Maaike Zwiers

Maaike: “Ik had al tijdens mijn studie mijn Master scriptie geschreven bij KPMG Audit, wat ik overigens als erg relaxed heb ervaren. Zo kwam ik in aanmerking met hele leuke mensen in het team, maar merkte ik ook wel dat ik het werk van Audit minder interessant vond. Via via kwam ik in contact met collega’s van Deal & Growth Strategy en zo kwam ik erachter dat deze afdeling goed aansloot bij mijn interesses. Ik ontdekte door mijn ervaringen met het Research Project van de FSA, wat eigenlijk een soort van mini-consultancy projectje is, dat ik dit erg leuk vond. Dus toen heb ik uiteindelijk gesolliciteerd, en ik werk nog steeds met heel veel plezier op deze afdeling.”

Sara: “Ik had het idee dat je vanuit je Finance studie best wel de M&A kant op geduwd wordt. Je weet eigenlijk nog niet zo goed wat M&A is, want een deal is eigenlijk veel meer dan alleen M&A. Er zijn veel onderdelen van de deal waar telkens een ander team bij komt kijken. Tegelijkertijd wist ik ook nog niet welk stukje van de deal ik wél heel leuk vond. Toen kwamen KPMG en Deloitte beide met traineeships die de mogelijkheid boden om verschillende afdelingen te zien. Het KPMG Deal & Growth Strategy team is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het omvat deals, maar het is ook echt strategie werk. Ik had al eens eerder een inhousedag bij KPMG bijgewoond, en heb bij zowel KPMG als Deloitte gesolliciteerd. Mijn keuze is uiteindelijk op KPMG gevallen.”

Kunnen jullie wat meer vertellen over het Deal Traineeship bij KPMG?

Sara: “Het traineeship houdt in dat je bij vier afdelingen binnen KPMG Deal Advisory een half jaar meewerkt. Je wordt als consultant aangenomen en gedurende twee jaar maak je drie rotaties waarbij je uit vijf afdelingen kan kiezen. Na afloop van deze halfjaarlijkse rotaties heb je een evaluatie met de partner per afdeling waarin je kijkt of er een wederzijdse klik is. Mijn laatste rotatie was bij Deal & Growth Strategy en daar ben ik uiteindelijk gebleven.”

Kan je iets meer vertellen over jullie functie binnen de Deal & Growth?

Sara: “Als consultant zit je meestal op één project waarbij je voornamelijk bezig bent met research. Eén van de informatiebronnen die veel gebruikt worden is interview programma’s, dus je bent veel met experts in een bepaalde sector aan het praten en aan het bellen. Daarnaast ben je ook veel bezig met data analyses. Al deze informatie van verschillende bronnen gebruik je om de hoofdvraag van een klant te beantwoorden en conclusies te trekken. Dit kunnen dingen zijn zoals het in kaart brengen van een bepaalde markt of bijvoorbeeld de concurrentiepositie van een klant of overname target. De deadlines van de projecten zijn vaak kort omdat je te maken hebt met M&A processen. Als een klant bijvoorbeeld een bod moet indienen, geeft ons rapport daarvoor belangrijke input. Wat ik zo leuk vind aan Deal & Growth Strategy is dat je bijna nooit een project op dezelfde manier aanpakt. Elk project is weer verschillend omdat elke markt en elk bedrijf anders is. Dit maakt het werk heel divers. Je bent veel bezig met het kijken waar de kansen liggen voor bedrijven in de toekomst.”

Maaike: “Ik ben nu Senior manager binnen het team dat houdt in dat je op dagelijkse basis verantwoordelijk bent voor één of meerdere projecten. Ik zorg voor de coördinatie en heb contact met de klant. Ik ben niet meer op dagelijkse basis betrokken bij alle details in de analyses en het verzamelen van informatie, maar kijk en denk wel mee of alle informatie aanwezig is om tot de juiste conclusies te komen. “

Welke skills heb je nodig in jullie functie?

Sara: “In mijn functie is het belangrijk dat je goede research skills bezit en dat je goed overweg kan met grote datasets. Hiervoor is het belangrijk dat je analytisch sterk bent. Daarnaast werken veel met PowerPoint, Excel en andere tools, maar deze hard skills leer je tijdens je werk heel snel. Het is ook belangrijk dat je People skills hebt en dat je makkelijk gesprekken met mensen kan voeren. Verder werk je heel veel samen. Het is het belangrijk dat je dit leuk vindt, maar ook voor jezelf durft op te komen en kritische vragen durft te stellen.”

Maaike: “Voor mijn functie is het belangrijk dat je goed hoofd en bijzaken kan onderscheiden. Aangezien er tegenwoordig zo veel data beschikbaar is loop je het risico te verzanden in details. Verder is het belangrijk om goed overzicht te kunnen bewaren en dat mensen het leuk vinden om met je te werken. Over het algemeen in consultancy is het belangrijk dat je nieuwsgierig bent en dingen wilt snappen.”

Wat vinden jullie lastig of minder leuk aan jullie functie?

Sara van der Laan

Sara: “Data is heel waardevol, maar kan af en toe ook rommelig zijn en soms moet je dan wat handmatige klusjes doen om dit op te schonen voordat je het kunt analyseren. Dat vind ik minder leuk. Verder werk je op projectbasis, dus moet je weleens overwerken. Het kan soms ook wel zijn dat dit twee weken achter elkaar is, maar dit houdt ook in dat je wat meer vrijheid hebt als het rustiger is. Je bent altijd samen met het hele team als je in de avonden doorwerkt, en je werkt ergens naartoe. Dus er is altijd een einde in zicht. ”

Maaike: “Consultancy biedt enige flexibiliteit om je eigen agenda in te delen, maar vraagt ook flexibiliteit van jou. Soms gebeurt het dat er ‘s middags iets binnenkomt wat snel af moet waar je misschien niet op had gerekend. Het is niet echt een 9 tot 5 baan, dit is een belangrijke afweging die je moet maken.”

Hoe zou je de cultuur binnen jullie team omschrijven?

Sara: “We zijn met 30 mensen en je wisselt vaak van projectteam, dus is iedereen heel hecht met elkaar. Zo gaat het team jaarlijks naar het Oktoberfest. Wat ik voornamelijk leuk vind aan dit team is dat we heel betrokken bij elkaar zijn. Elke vrijdagochtend hebben we een team meeting, waarbij iedereen verplicht aanwezig moet zijn. In deze team meetings bespreken we wat iedereen op dit moment aan het doen is en kunnen mensen met elkaar mee denken. Zo is iedereen bij het team betrokken én ben je vrij goed op de hoogte van wat er om je heen gebeurt.

Maaike: “Wat verder ook uniek is, is dat we ons eigen businessplan hebben voor het team, waarbij iedereen is onderverdeeld in verschillende commissies die zich bezighouden met bijvoorbeeld business development, het introduceren van tools die het dagelijkse werk proces verbeteren, of het organiseren van sociale events . Als mensen het leuk vinden om ergens aan bij te dragen dan kan dat en zo heeft iedereen inspraak. ”

Wat is het carrière pad dat mensen bij KPMG zouden kunnen volgen?

Maaike: “Je zit gemiddeld 3 jaar op dezelfde functie. Als je het goed doet kan het zijn dat je sneller doorstroomt. Je bent eerst consultant, daarna wordt je assocat. De vervolgstappen voor daarna zijn manager en senior-manager, director en daarna partner. Je blijft jezelf elk jaar ontwikkelen aangezien je ook doorgroeit binnen je eigen functie. Ik had in eerste instantie niet per se gedacht dat ik zo lang zou blijven hangen, maar het dynamische aspect van deze job maakt het interessant, en de brede ervaring die je opdoet zorgt ook dat je goede uitstroom mogelijkheden hebt voor daarna. “

Sara: “Het lijkt mij heel leuk om de rol van manager ooit op me te nemen. Mijn taken zijn nu nog heel uitvoerend, maar als manager houd je je ook bezig met het opzetten van een werkplan en de coördinatie van een project.”

Hebben jullie tips voor het solliciteren?

Sara: “Ga koffie drinken met de huidige mensen uit het team voordat je gaat solliciteren. Je gaat veel tijd met elkaar doorbrengen dus is het echt belangrijk dat je een klik voelt. Voor je sollicitatie is het belangrijk dat je goed hebt nagedacht over waarom je het wilt en je daarbij voorbeelden kan geven. Verder, durf authentiek en jezelf te zijn.”

Maaike: “Zorg dat je cases oefent met anderen mensen, sluit je bijvoorbeeld aan bij de consultancy-club van de FSA. Verder is het handig om even te oefenen met hoofdrekenen. Ga ook in je netwerk kijken of je al mensen kent die bij de bedrijven werken. We staan er altijd voor open om koffie te drinken, dat is de beste manier om een kijkje te krijgen in de keuken. De laatste tip die ik mee zou willen meegeven is voor jonge dames: laat je niet afschrikken door een door mannen gedomineerde werkvloer!”

Ben jij geïnteresseerd in werken voor KPMG Deal & Growth? Neem dan een kijkje op https://www.werkenbijkpmg.nl/vacature/consultant-deal-growth-strategy . Voor meer informatie over het traineeship of de positie als consultant kun je contact opnemen met Sara van der Laan.

English

__________________________________________________________________________________

Title: What’s it like to work at KPMG Deal & Growth

This week we interviewed Maaike Zwiers and Sara van der Laan, both working at KPMG Deal & Growth. Sara van der Laan followed a bachelor in Economics and Business at the UvA followed by a Master in Corporate Finance. During her studies, she participated in the FSA Research Project. Sara started as a trainee for KPMG whereafter she stayed at the Deal & Growth department. Maaike Zwiers works already 9 years for KPMG and is a mother of two little ones. She once started off as a medical student at the VU but after two years she found her passion in Economics and Business Economics and followed a Master in Accountancy & Control. Also, Maaike joined the Research Project Committee at the FSA. During the last phase of her Master, she wrote her thesis at KPMG.

Was the choice to work for KPMG set and stone for you?

Maaike: “During my studies, I enjoyed writing my master thesis at KPMG. However, I also noticed that Audit wasn’t the place for me. Through contacts of KPMG, I came in touch with one of the colleges of the Deal & Growth department. This is where I found out that the Deal & Growth department matched my interests. The FSA research project is similar to working at Deal & Growth in the sense that it is a small consultancy project. After completing my internship at the Audit department I applied for the function and as of today I am still very happy to work at the Deal & Growth department.”

Sara: “During my Master in Finance, I had the feeling that students are pushed towards the M&A side. At that time I did not really know what M&A involved. I now know that M&A involves much more than M&A itself. There are so many parts of the deal where other teams get involved. When I started looking for a job, Deloitte and KPMG both offered a traineeship that allowed me to rotate between different departments. The department of Deal & Growth of KPMG is special in the sense that involves deals, but also a lot of strategic work. That’s why I chose to work at KPMG.”

Can you tell us a bit more about the Deal Traineeship at KPMG?

Sara: “During the Deals traineeship you get to see four departments within KPMG Deal Advisory. You will stay six months in each rotation. After these rotations, you will evaluate with the partner of each department if there is a match. My last rotation was as at the Deal & Growth Strategy department, where I stayed after my traineeship.

Can you tell us a little bit more about your function at Deal & Growth?

Sara: “As a consultant, you work on one project at a time where you spend most of the time doing research. One of the sources of information that are frequently used is interview programs. You will be frequently in touch with experts in different sectors. Besides this, you spend quite some time doing data analyses. The information that is derived from all the different sources is used to answer the main question of a client. Example projects are the examination of the market competition for a client but also market analyses. The deadlines of the projects are often short because you deal with M&A processes in which the report provided by us provides high value. The thing that I like most about Deal & Growth is that you always approach a project differently. Every project is different because every market is different, which makes it diverse. Another thing that I perhaps did not notice at first glance when I started working in this department is that we spend a lot of time examining opportunities for companies.”

Maaike: “I am currently the Senior Manager within the Deal & Growth team, which means that I am responsible for different projects. Most of the time three projects take place at the same time. Every project has their manager who controls the team itself. On a daily basis, I take part in examining if all the information is there to get to the right conclusions but I am not so much involved in the research process itself. ”

Which skills do you think are needed in your function?

Sara: “As a consultant, it is important that you have great research skills and that you can handle large data sets. We work frequently with PowerPoint, Excel and other tools, all these hard skills are something that you learn quickly on the job itself. You will need people skills during your time as a junior as you will be having a lot of conversations with people. Besides this, you will work a lot in teams, so it is essential that you like this but also dare to stand out for yourself.”

Maaike: “As a senior manager it is important that you can differentiate between the main and side issues. Especially since there is so much data available these days, there is the risk that people get lost in the data. Besides, you will need to keep an overall overview, and it is of course important that people enjoy working for you. In general, within consultancy, it is important that you are curious and that you have the drive to understand things. ”

What do you find hard or what do you dislike about your current position?

Sara: “Data is incredibly valuable, but it can also be really messy. Sometimes you will need to run some things by hand that take a lot of time. That’s something that I do not always enjoy doing. As we work on a project basis, so you will sometimes need to work overtime. This also means that you can take a bit more freedom when the projects have come to an end. You work in a team, this means that if you have to make over-hours, you never do this all by yourself and you work towards deadlines which certainly helps.”

Maaike: “Consultancy, in general, gives much flexibility which is definitely a huge benefit but can sometimes be a drawback as well. Sometimes it happens that something needs to be fixed before the evening which you did not anticipate for. It is not a 9-17 job, which is important to take into account.”

How would you describe the culture in your team?

Sara: “Our team consists of 30 people and you switch teams fairly often so everybody is close with eachother. For example, our team goes every year to the Oktoberfest. What I like most about this team is that everybody is involved in what the team members are up to. Every Friday morning we have a team meeting where we discuss what everybody is currently working on, where we help each other and think along. By doing so, everybody is up to date and involved in the team. ”

Maaike: “What is also unique about our team is that we have our business plans for the teams. Everybody has the opportunity to join a committee that focuses on various things such as, business development, introducing tools that optimize the daily work process or organizing social events. By doing so everybody has a say and people have the opportunity to participate in something.”

What is the career path people can follow at KPMG?

Maaike: “On average you spend three years in each role. If you perform really well it could be that you have a faster pace. You start as a consultant, after which you can become an associate. The next steps are becoming manager and senior manager, director and partner. Every year you will keep developing yourself within each role. At first, I did not think that I would stay here at KPMG for so long, but the dynamic aspect of the work makes it interesting. The broad experience of the job makes that you have great opportunities in other job fields as well.”

Sara: “I would still like to take on the role of a manager. As a manager, you focus on establishing a working plan and the coordination of a project. Currently, I am more focused on the executive side of the work.”

Do you have tips for the application process?

Sara: “Plan a coffee with the current people who work in the team before you apply. You will spend quite some time with your colleagues so it is important that you feel a social connection. It is also beneficial that you figure out why you want something and that you can give examples. Besides, dare to be authentic and dare to be yourself.”

Maaike: “Make sure you practice cases with other people. You can join the consultancy club of the FSA. Besides, it comes in handy if you practice your mental math. Go and check your network if you know people who work at these organisations. We are always open to plan a coffee meeting, that’s the best way to get an impression of the job. The last tip I would like to give is for ladies: don’t get overwhelmed by a male-dominated work environment! ”

Are you interested in working for KPMG Deal & Growth? Take a look at https://www.werkenbijkpmg.nl/vacature/consultant-deal-growth-strategy . For more information about the Deals traineeship at KPMG or a position as a consultant, you can reach out to Sara van der Laan.

Back to overview